При съмнение за надвишена сметка за ток може да подадете жалба

19_08_2012Във връзка с писмо на Петър Баран – Главен оперативен директор на „ЧЕЗ България“, уважаеми съграждани живущи на територията на район „Триадица“ уведомяваме Ви, че по отношение на Ваши съмнения относно стойността на получените Ви месечни сметки за електроенергия може да се обърнете към компанията като подадете жалба.

Това може да стане в центровете за обслужване на клиенти, на електронен адрес : zaklienta@cez.bg или на телефонен номер
0700 100 10.


Advertisements